Preskočit na obsah

Tatranská Lomnica - prieskumný vrt pre geotermálne vody

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 1.16 Vrty (okrem vrtov na skúmanie stability pôdy súvisiacich s tažobnou cinnostou) najmä: vrty na využívanie geotermálnej energie a geotermálnych vôd; vrty na uskladnenie rádioaktívneho odpadu; vrty pre vodné zdroje
  • Zistovacie konanie

Základne informácie