Supermarket Billa Rimavská Sobota

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom stavby je vytvorenie novej infraštruktúry pre potreby mesta zriadením Supermarketu.
 • Dotknutá obec: Rimavská Sobota (okres: Rimavská Sobota)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: Ladislav Juhász, Rimavaská Sobota
 • IČO Navrhovateľa: 31646930
 • Povoľujúci orgán: OU Rimavská Sobota
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.