Preskočit na obsah

Supermarket BILLA Bratislava - Podunajské Biskupice

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovať supermarket BILLA, obcodné centrum s komplexnými službami v oblasti predaja potravín a doplnkového sortimentu. Objekt je rozdelený na časť predajnú a časť zázemia so skladmi, priestormi prípravní, hygienickým zariadením so šatňami, kotolňou, strojovňou chladenia, vzduchotechnikou a elektrorozvodňou.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Podunajské Biskupice, Bratislava - Vrakuňa (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: BILLA Reality Slovensko spol. s.r.o., Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35737948
 • Povoľujúci orgán: OU Bratislava I, OU Bratislava II
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru ENVIGEO s.r.o., Banská Bystrica
  Právoplatné rozhodnutie

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien