Stredisko recyklácie plastov Dubnica nad Váhom - doplnenie nového druhu odpadu

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie