Preskočit na obsah

Stredisko obehového hospodárstva

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu mobilným zariadením.
 • Dotknutá obec: Krupina (okres: Krupina)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: VIAKORP, s.r.o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen
 • IČO Navrhovateľa: 50228455
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  10.08.2021
  Spracovateľ zámeru ECOKAT s.r.o., ul. Alžbetina 28, 040 01 Košice
  Text zámeru
  10.08.2021
  Prerušenie/zastavenie konania
  19.08.2021