Stredisko na zhodnocovanie plastových odpadov OBORÍN

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Rozšírenie prevádzky o nové prevádzkové priestory, ktoré umožnia umiestnenie destilačnej kolóny s väčšími rozmermi oproti pôvodnej a taktiež umiestnenie zásobníkov na nové výstupné produkty – parafíny.
 • Dotknutá obec: Oborín (okres: Michalovce)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: BIREL, s.r.o., č.181, 076 75 Oborín
 • IČO Navrhovateľa: 47692677
 • Povoľujúci orgán: Obec Oborín, Obecný úrad č. 125, 076 75 Oborín
  Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  09.08.2018
  Text oznámenia o zmene
  09.08.2018
  Prerušenie/zastavenie konania
  23.11.2018