Preskočit na obsah

Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020

  • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: podla § 4, ods. 1
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie