Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Strategický dokument bude dopravno - plánovacím dokumentom , ktorý bude slúžiť ako Plán udržateľnej mobility s prvkami územného generelu dopravy regionálnej úrovne. Cieľom je pripraviť dopravné riešenie, ktoré bude rešpektovať výsledky situačnej analýzy a špecifiká dotknutého územia.
 • Dotknutá obec: Žilinský Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj
 • IČO Obstarávateľa: 37808427
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  22.05.2019
  Oznámenie
  22.05.2019
  22.05.2019
  22.05.2019

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  15.07.2019