Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Definovanie budúcich potrieb mesta Prešov v oblasti dopravnej infraštruktúry pre obdobie rokov 2020, 2025, 2030 s výhľadom do roku 2040.
 • Dotknutá obec: Prešov (okres: Prešov)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prešov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Mieru 3, 08001 Prešov
 • Obstarávateľ: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov
 • IČO Obstarávateľa: 00327646
 • Schvaľujúci orgán: obecné zastupiteľstvo
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.