Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci,
pripravili sme pre vás dotazník, vyplnením ktorého nám pomôžete zlepšiť obsah webových stránok Informačného systému posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ďakujeme za jeho vyplnenie.
Redakcia Enviroportálu
Vyplniť dotazník

Stratégia rozvoja verejného prístavu Bratislava Fáza II (Master Plan II)

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Dokument definuje dlhodobú koncepciu rozvoja verejného prístavu Bratislava. Celá koncepcia rozvoja verejných prístavov je formulovaná na základe obmedzení, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a stoja na predpokladoch a odhadoch ďalšieho vývoja. Hlavným cieľom Master Planu II je stanoviť rozvojový rámec pre verejný prístav Bratislava, ktorý bude reagovať na všetky legislatívne a trhové požiadavky spojené s prevádzkovaním moderného verejného prístavu.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Staré Mesto, Bratislava - Ružinov, Bratislava - Petržalka (okresy: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava V)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Obstarávateľ: Verejné prístavy, Prístavná 10, 821 09 Bratislava
 • IČO Obstarávateľa: 36856541
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  03.08.2018
  Oznámenie
  03.08.2018
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  04.02.2019

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  04.06.2020
  04.06.2020

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení Verejné prístavy, a.s.
  Text správy o hodnotení
  05.06.2020
  05.06.2020
  05.06.2020
  19.05.2021
  Verejné prerokovanie Ministerstvo dopravy, Námestie slobody 6, zasadacia miestnosť č. 5 na 1. poschodí 04.06.2021 o 10:00