Preskočit na obsah

Stratégia rozvoja verejného prístavu Bratislava Fáza II (Master Plan II)

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Dokument definuje dlhodobú koncepciu rozvoja verejného prístavu Bratislava. Celá koncepcia rozvoja verejných prístavov je formulovaná na základe obmedzení, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a stoja na predpokladoch a odhadoch ďalšieho vývoja. Hlavným cieľom Master Planu II je stanoviť rozvojový rámec pre verejný prístav Bratislava, ktorý bude reagovať na všetky legislatívne a trhové požiadavky spojené s prevádzkovaním moderného verejného prístavu.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Staré Mesto, Bratislava - Ružinov, Bratislava - Petržalka (okresy: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava V)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Obstarávateľ: Verejné prístavy, Prístavná 10, 821 09 Bratislava
 • IČO Obstarávateľa: 36856541
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  03.08.2018
  Oznámenie
  03.08.2018
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  04.02.2019

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  04.06.2020
  04.06.2020

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení Verejné prístavy, a.s.
  Text správy o hodnotení
  05.06.2020
  05.06.2020
  05.06.2020
  19.05.2021
  Verejné prerokovanie Ministerstvo dopravy, Námestie slobody 6, zasadacia miestnosť č. 5 na 1. poschodí 04.06.2021 o 10:00