X Vážení návštevníci portálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v piatok 22. 1. (po 16:00) bude Enviroportál nedostupný z dôvodu technickej údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu

Stratégia rozvoja udržateľného cestovného ruchu do roku 2030

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie
 • ESPOO dohovor:

Základne informácie

 • Účel akcie: Stratégia rozvoja udržateľného cestovného ruchu do roku 2030 je nosným strategickým materiálom, ktorý určuje smerovanie odvetvia na nasledujúcich desať rokov. Jeho podstatou je vytvorenie súboru úloh pre ústredný orgán štátnej správy zodpovedný za rozvoj odvetvia cestovného ruchu, ktorých naplnenie v spolupráci so zainteresovanými subjektmi povedie k zvyšovaniu úrovne odvetvia a jeho prínosu pre národné hospodárstvo. Zameranie strategického dokumentu bolo stanovené tak, aby podporovalo naplnenie úloh vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR, Agendy 2030 a s prihliadnutím na potrebu budovania jednotnej prezentácie krajiny i na primerané využívanie prírodných a kultúrnych zdrojov.
 • Dotknutá obec: Slovenská republika (okres: )
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Obstarávateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 • IČO Obstarávateľa: 30416094
 • Strana pôvoduSlovensko
 • Dotknutá stranaČeská republika, Rakúsko, Maďarsko, Ukrajina, Poľsko,
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  26.05.2020
  Oznámenie
  21.05.2020

  Iný dôvod ukončenia

  Iný dôvod ukončenia
  26.11.2020