Preskočit na obsah

Stratégia rozvoja školstva na území TTSK na roky 2023 - 2027

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: aktualizuje a Regionálnu stratégiu v stredných školách územnej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.
 • Dotknutá obec: Trnavský Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
 • IČO Obstarávateľa: 37836901
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  31.03.2023
  Oznámenie
  31.03.2023