Preskočit na obsah

Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice, Aktualizácia dokumentu

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: podla § 4, ods. 1
  • Zistovacie konanie

Základne informácie