Preskočit na obsah

Stratégia rozvoja cyklistickej dpravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Košický samosprávny kraj si kladie za cieľ celkovo zlepšiť život obyvateľov na svojom území. V rámci Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky špecificky zameriava pozornosť na skvalitnenie podmienok lepšieho fyzického a mentálneho zdravia obyvateľov, zvýšenie efektívnenie dopravného systému, podpora multimodality a v neposlednom rade aj ekonomický rozvoj a podpora podnikania v oblasti služieb pre cyklistov. Dokument Cyklostratégie je navrhnutý tak, aby sa v rámci základnej vízie dosiahol do roku 2030 50 % - ný nárast cyklistov na cyklistických komunikáciách Košického kraja, ako aj snaha priblížiť sa okolitým európskym krajinám.
 • Dotknutá obec: Okres Gelnica, Okres Rožňava, Okres Košice I, Okres Košice IV, Okres Trebišov, Okres Košice II, Okres Spišská Nová Ves, Okres Košice - okolie, Okres Sobrance, Okres Košice III, Okres Michalovce (okresy: Rožňava, Košice I, Košice IV, Trebišov, Košice II, Spišská Nová Ves, Košice - okolie, Sobrance, Košice III, Michalovce)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Obstarávateľ: Košický samosprávny kraj
 • IČO Obstarávateľa: 35541016
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  04.05.2023
  Oznámenie
  04.05.2023