Preskočit na obsah

Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 - 2027

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: podla § 4, ods. 1
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie