Preskočit na obsah

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) “Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoj je naším mottom“, pre obdobie 2016 – 2023

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Posilnenie životaschopnosti regiónu Malohont skvalitnením života obyvateľov, zlepšením podmienok pre podnikanie, zhodnotením miestneho potenciálu v cestovnom ruchu a spoluprácou.
 • Dotknutá obec: Budikovany, Hrušovo, Hostišovce, Kociha, Kyjatice, Rimavská Baňa, Kružno, Rimavské Zalužany, Potok, Sušany, Lehota nad Rimavicou, Ožďany, Poproč, Klenovec, Vyšný Skálnik, Ďubákovo, Lukovištia, Veľký Blh, Teplý Vrch, Hnúšťa, Rimavské Brezovo, Lipovec, Selce, Veľké Teriakovce, Padarovce, Dražice, Zacharovce, Kokava nad Rimavicou, Rovné, Čerenčany, Hrnčiarske Zalužany, Hrnčiarska Ves, Hrachovo, Drienčany, Horné Zahorany, Utekáč, Kraskovo, Šoltýska, Slizké, Babinec, Španie Pole, Chvalová, Nižný Skálnik (okresy: Rimavská Sobota, Poltár, Revúca)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Rimavská Sobota
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hostinského 4, 97901 Rimavská Sobota
 • Obstarávateľ: Miestna akčná skupina MALOHONT, S. Vozára 154, 98052 Hrachovo
 • IČO Obstarávateľa: 45016585
 • Schvaľujúci orgán: MAS MALOHONT
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  01.04.2016
  Oznámenie
  01.04.2016
  01.04.2016
  01.04.2016
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  25.05.2016