Preskočit na obsah

Stratégia miestneho rozvoja mikroregiónu terchovskej doliny 2014 – 2020

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: analyzovať socioekonomické a environmentálne podmienky územia a bude vychádzať z potrieb obyvateľov, podnikateľov, samospráv a združení pôsobiacich v území, bude rešpektovať a vychádzať z priorít národných a európskych stratégií pre obdobie 2014 – 2020 a tiež z priorít stanovených v Programe rozvoja vidieka 2014 – 2020 a Integrovanom regionálnom operačnom programe 201 -2020. Cieľom dokumentu je zároveň určiť rozvojový potenciál a limity územia a definovať podmienky jeho rozvoja, ďalej rozpracovávať strategické ciele a opatrenia až do úrovne jednotlivých aktivít a navrhovať spôsob realizácie a monitorovania napĺňania stanovených cieľov a zdroje potrebné na ich realizáciu.
 • Dotknutá obec: Lysica, Stráža, Strečno, Gbeľany, Zázrivá, Terchová, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lutiše, Nezbudská Lúčka, Varín, Mojš, Nededza, Teplička nad Váhom, Stráňavy, Belá, Dolná Tižina (okresy: Žilina, Dolný Kubín)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Obstarávateľ: OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“, Nám. Sv. Floriána 1002, 013 03 Varín,
 • IČO Obstarávateľa: 42063418
 • Schvaľujúci orgán: valné zhromaždenie OZ
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  Oznámenie
  01.03.2016
  01.03.2016
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  05.08.2016