Stratégia CLLD mikroregiónu Požitavie - Širočina

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Využitie potenciálu podnikateľského prostredia a tvorba pracovných miest v mikroregióne, zlepšenie kvality života obyvateľov a spokojnosti návštevníkov investičnými neziskovými projektami vo verejnom záujme, rozvíjanie partnerstva a spolupráce v území mikroregiónu.
 • Dotknutá obec: Tajná, Volkovce, Čaradice, Malé Vozokany, Vieska nad Žitavou, Červený Hrádok, Kozárovce, Choča, Veľké Vozokany, Čifáre, Nevidzany, Telince, Slepčany, Vráble, Nemčiňany, Tesárske Mlyňany, Čierne Kľačany, Tekovské Nemce, Nová Ves nad Žitavou (okresy: Nitra, Zlaté Moravce, Levice)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Zlaté Moravce
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Sládkovičova 3, 95301 Zlaté Moravce
 • Obstarávateľ: Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“
 • IČO Obstarávateľa: 42119430
 • Schvaľujúci orgán: Valné zhromaždenie
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.