Stránske – spracovanie odpadových plastov, pneumatík a biomasy, výskum vývoj, výroba

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je zriadenie prevádzky na zhodnocovanie plastového odpadu, použitých automobilových pneumatík a biomasy s využitím metódy katalytickej termickej degradácie plastov na komponent tekutých a plynných palív.
 • Dotknutá obec: Stránske (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: SLOVAL INVEST, a.s., Nábrežná 908/18, 024 01 Kysucké Nové Mesto
 • IČO Navrhovateľa: 31626131
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina

  Obec Stránske, Stránske 168, 013 13 Rajecké Teplice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  26.09.2016
  Spracovateľ zámeru PROGEO, spol. s r.o.
  Text zámeru
  26.09.2016

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  08.11.2016

  Iný dôvod ukončenia

  Späť vzatie návrhu
  02.12.2016