Preskočit na obsah

STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o. Poprad - Moriaca linka II

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 3.8 Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov využívajúce elektrolytické alebo chemické procesy upravenej plochy
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná zmena spočíva v inštalácii novej moriacej linky.
 • Dotknutá obec: Poprad (okres: Poprad)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Poprad
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nábrežie Jána Pavla II. 16, 05844 Poprad
 • Navrhovateľ: STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o., Poprad
 • IČO Navrhovateľa: 36473871
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia ŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  24.01.2022
  Text oznámenia o zmene
  24.01.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  04.04.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  06.05.2022