Preskočit na obsah

Stavebný objekt Heliport v lokalite Ružinov

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.12 Výstavba letísk s hlavnou vzletovou a pristávacou dráhou s dlžkou
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 31813861
 • Povoľujúci orgán: MČ BA Ružinov, OÚ BA
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  23.08.2018
  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT spol. s.r.o.,Obežná 7, 01008 Žilina
  Text zámeru
  23.08.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  05.11.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  01.03.2019