Stavebný objekt Heliport v lokalite Ružinov

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 13.12 Výstavba letísk s hlavnou vzletovou a pristávacou dráhou s dlžkou
  • Zistovacie konanie

Základne informácie