Preskočit na obsah

Stavebné úpravy, prístavba skladového objektu a zmena účelu využitia časti stavby na mäsovýrobu

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 12.2 Bitúnky a mäsokombináty, hydinárske závody s kapacitou
  • Zistovacie konanie

Základne informácie