Preskočit na obsah

Stavebné úpravy, prístavba skladového objektu a zmena účelu využitia časti stavby na mäsovýrobu

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.2 Bitúnky a mäsokombináty, hydinárske závody s kapacitou
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti budú stavebné úpravy, prístavba a zmena účelu stavby na mäsovýrobu existujúcej budovy skladu v bývalom areáli družstva.
 • Dotknutá obec: Sihelné (okres: Námestovo)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Námestovo
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Miestneho priemyslu 571, 02701 Námestovo
 • Navrhovateľ: , Mazurák, s.r.o., 029 46 Sihelné č. 46
 • IČO Navrhovateľa: 36430579
 • Povoľujúci orgán: Príslušný stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  03.05.2022
  Spracovateľ zámeru RNDr. Ján Šavrnoch, I.Houdeka 1924/30, 034 01 Ružomberok
  Text zámeru
  03.05.2022
  03.05.2022
  03.05.2022
  03.05.2022
  03.05.2022
  03.05.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  05.08.2022