Preskočit na obsah

Sprinklerove stabilné hasiace zariadenie

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.8 Mliekárne a priemyselné výrobne mliečnych výrobkov s kapacitou spracovaného mlieka
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je inštalácia nových hasiacich systémov so Sprinklerovým systémom za účelom ochrany pred požiarmi a na celkovú bezpečnosť zamestnancov, ochranu majetku a obmedzenie škôd na životnom prostredí spôsobených prípadným požiarom.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: RAJO s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 31329519
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  22.12.2022
  22.12.2022
  22.12.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  22.02.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  28.03.2023