Preskočit na obsah

Spracovňa rýb Poprad

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.10 Priemyselné prevádzky na spracovanie rýb, výrobu rybieho oleja a ostatných výrobkov z rýb
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom činnosti je technologický postup spracovania živých sladkovodných rýb.
 • Dotknutá obec: Poprad (okres: Poprad)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Poprad
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nábrežie Jána Pavla II. 16, 05844 Poprad
 • Navrhovateľ: AGRO FROST, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 47384816
 • Povoľujúci orgán: Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  17.02.2023
  Spracovateľ zámeru RNDr. Mária Zuskinová
  Text zámeru
  17.02.2023
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  17.03.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  27.04.2023