Spracovanie mäsa a mäsových výrobkov a výroba polotovarov z mäsa Dovalovo

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.2 Bitúnky a mäsokombináty, hydinárske závody
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zámeru je vybudovanie prevádzky spracovanie mäsa a mäsových výrobkov.
 • Dotknutá obec: Liptovský Hrádok (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva,
 • Navrhovateľ: OR-LI, s.r.o. L. Mikuláš
 • IČO Navrhovateľa: 31588689
 • Povoľujúci orgán: MÚ Liptovský Hrádok
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.