Preskočit na obsah

Sport & Retail Park SLNEČNICE – JUŽNÉ MESTO

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom predkladanej zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z., na základe spracovanej dokumentácie pre územné rozhodnutie, je návrh športového a nákupného centra „SPORT & RETAIL PARK SLNEČNICE“ a areál PARKU v južnej časti riešeného územia.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Petržalka (okres: Bratislava V)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Delta Construction, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 45304491
 • Povoľujúci orgán: Mesto Bratislava
  Okresný úrad Bratislava
  Okresný úrad Bratislava
  MČ Bratislava – Petržalka
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  11.09.2015
  11.09.2015
  Právoplatné rozhodnutie
  12.10.2015