Spoločný územný plán obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavné ciele územnoplánovacej dokumentácie spocívajú v ustanovení zásad a regulatívov pre rozvoj obce Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné v zmysle § 11, ods. 5 stavebného zákona.
 • Dotknutá obec: Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché (okres: Michalovce)
 • Príslušný orgán: OkÚ Michalovce
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Slobody 1, 07101 Michalovce
 • Obstarávateľ: Obec Petrovce nad Laborcom
 • IČO Obstarávateľa: 00325619
 • Schvaľujúci orgán: obecné zastupiteľstvá obcí Petrovce nad Laborcom, Suché, Lesné
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  21.12.2018
  Oznámenie
  21.12.2018
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  11.01.2019