Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina - AKČNÝ PLÁN NA ROKY 2015 – 2020 (SPR ZORD) – aktualizácia

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: aktualizácia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Združenia Rajecká dolina v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z. účinného od 1. januára 2015.
 • Dotknutá obec: Fačkov, Čičmany, Veľká Čierna, Rosina, Višňové, Lietavská Svinná - Babkov, Konská, Šuja, Kunerad, Rajec, Rajecké Teplice, Lietavská Lúčka, Zbyňov, Turie, Malá Čierna, Stránske, Rajecká Lesná, Ďurčiná, Jasenové, Kľače, Porúbka, Kamenná Poruba, Lietava, Podhorie (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Obstarávateľ: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP
 • IČO Obstarávateľa: 00151866
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.