Spoločný program rozvoja obcí mikroregiónu Spišský hrad - Podbranisko

  • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: podla § 4, ods. 2
  • Zistovacie konanie

Základne informácie