Preskočit na obsah

Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja SPR Dubnicko-Ilavsko pre roky 2023 – 2030

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja SPR Dubnicko-Ilavsko pre roky 2023-2030 (ďalej aj ako „SPHRSR“ alebo „SPHRSR SPR“) je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030, z roku 2019, ako aj so zreteľom na existujúce relevantné plánovacie strategické a územnoplánovacie dokumenty, ktoré boli doposiaľ spracované či už z národnej, regionálnej alebo miestnej úrovne, s dopadom na región.
 • Dotknutá obec: Okres Trenčín, Okres Ilava (okres: Trenčín)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Trenčín
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hviezdoslavova 3, 91149 Trenčín
 • Obstarávateľ: mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • IČO Obstarávateľa: 00317209
 • Schvaľujúci orgán: kooperačná rada SPR Dubnicko-Ilavsko
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  06.06.2023
  Oznámenie
  06.06.2023
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  26.06.2023
  Text strategického dokumentu
  06.06.2023
  06.06.2023