Spišský Hrhov – rybochovná nádrž

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.2 Intenzívny chov rýb
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je výstavba a prevádzka rybného hospodárstva menšieho rozsahu pre účely chovu lososovitých rýb v obci Spišský Hrhov. Predmetom je vybudovanie jednej rybochovnej nádrže s napájaním z miestneho vodného toku Lodina. Nádrž bude slúžiť pre chov rýb, ktoré budú určené na priamy predaj. Predpokladaná kapacita chovu je cca 1 500 kg/rok (cca 6 000 ks ročne).
 • Dotknutá obec: Spišský Hrhov (okres: Levoča)
 • Príslušný orgán: OkÚ Levoča
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Majstra Pavla 59, 05401 Levoča
 • Navrhovateľ: Axis m&m s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 45549389
 • Povoľujúci orgán: Obec Spišský Hrhov, Okresný úrad Levoča - odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  11.05.2016
  Spracovateľ zámeru SLOVZEOLIT spol. s r.o.
  Text zámeru
  11.05.2016
  11.05.2016
  11.05.2016
  11.05.2016
  11.05.2016
  11.05.2016
  11.05.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  27.06.2016
  14.09.2016