Preskočit na obsah

Spaľovňa komunálneho odpadu mesta Topoľčany

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.5 Zariadenia na zhodnocovanie ostatných odpadov spaľovaním alebo fyzikálno-chemickou úpravou
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom stavby je vybudovanie spaľovne komunálneho odpady mesta Topoľčany.
 • Dotknutá obec: Topoľčany (okres: Topoľčany)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia,Ministerstvo životného prostredia,Ministerstvo životného prostredi
 • Navrhovateľ: Mesto Topoľčany
 • IČO Navrhovateľa: 311162
 • Povoľujúci orgán: ObÚ Topoľčany
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  14.07.2006
  Spracovateľ zámeru Kovoprojekt ekologické stavby s.r.o., Bratislava

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení Kovoprojekt ekologické stavby s.r.o., Bratislava

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  29.03.2005