Snina - Rozvoj mikroregiónu Sninské rybníky

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete 15.4 Zjazdové trate, bežecké trate, lyžiarske vleky, skokanské mostíky, lanovky a ostatné zariadenia
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Realizácia projektu - t.j. vybudovaním technickej infraštruktúry sa výrazne zlepšia podmienky pre rozvoj cestovného ruch.
 • Dotknutá obec: Zemplínske Hámre, Kolonica, Stakčín, Snina (okres: Snina)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo školstva, Ministerstvo vnútra,
 • Navrhovateľ: Združenie Horný Zemplín v Snine
 • IČO Navrhovateľa: 37785290
 • Povoľujúci orgán: OU Snina
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.