Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

SMART Koncepcia rozvoja kultúry Žilinského samosprávneho kraja

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Ide o nový strategický dokument, ktorý na základe východiskovej situácie v Žilinskom kraji navrhuje stratégiu a smery ďalšieho rozvoja územia v oblasti kultúry a nastavuje vhodné opatrenia s uplatnením SMART princípov s cieľom zatraktívnenia ponuky návštevníkom.
 • Dotknutá obec: Žilinský Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Ministersvo kultúry SR
 • Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj
 • IČO Obstarávateľa: 37808427
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  25.01.2022
  Oznámenie
  25.01.2022
  Text strategického dokumentu
  25.01.2022
  25.01.2022
  25.01.2022

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  02.03.2022
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  02.03.2022