SMART HALA“ V AREÁLI LOGIS INVEST A.S., BOJNICKÁ 20, BRATISLAVA

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 8.10 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách c. 1 - 9 s výrobnou plochou
  • Zistovacie konanie

Základne informácie