Preskočit na obsah

Skupinová kanalizácia a ČOV pre účelové združenie obcí Dubovany, Veselé, Rakovice, Borovce

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba ČOV a súvisiacich stavebných objektov. Výstavba kanalizácie v extraviláne. výstavba splaškovej kanalizácie pre obce Dubovany, Veselé, Rakovice, Borovce
 • Dotknutá obec: Borovce, Veselé, Rakovice, Dubovany (okres: Piešťany)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva, Ministerstvo vnútra,
 • Navrhovateľ: Obecné úrady Dubovany, Veselé, Rakovice, Borovce
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: OU Piešťany
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ing. František Németh