Skladovanie, príprava na aplikáciu a balenie tuhých a kvapalných hnojív

  • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 11.4 Objekty na skladovanie - pesticídov, - kvapalných a suspendovaných priemyselných hnojív
  • Zistovacie konanie

Základne informácie