Preskočit na obsah

Skladovanie kvapalných hnojív - Veľké Kosihy

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.4 Objekty na skladovanie - pesticídov, - kvapalných a suspendovaných priemyselných hnojív
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie a prevádzkovanie skladovacieho zariadenia pre priemyselné hnojivo SAM 19N-5S (kvapalné dusíkaté hnojivo s obsahom síry).
 • Dotknutá obec: Veľké Kosihy (okres: Komárno)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Sunflower, s.r.o., Alžbetínske nám. 328, 929 01 Dunajská Streda
 • IČO Navrhovateľa: 3622801
 • Povoľujúci orgán: Obecný úrad Veľké Kosihy, Veľké Kosihy 125, 946 21 Veľké Kosihy
  Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  04.08.2022
  Text zámeru
  04.08.2022