Preskočit na obsah

Skladová hala s administratívou

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovaného zámeru je vybudovanie areálu pre skladovú halu s administratívou a sociálnym zázemím firmy SVX s.r.o. z dôvodu nedostačujúcej kapacity jestvujúcich skladových objektov firmy a taktiež z dôvodu zjednotenia a zjednodušenia distribúcie tovaru pre veľkoobchod a koncových zákazníkov.
 • Dotknutá obec: Nesvady (okres: Komárno)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Komárno
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Záhradnícka 6, 94501 Komárno
 • Navrhovateľ: SVX s. r. o., Považská 2, 940 01 Nové Zámky
 • IČO Navrhovateľa: 45615993
 • Povoľujúci orgán: Mesto Nesvady,
  OU KN OSZP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  26.05.2023
  Spracovateľ zámeru Ing. arch. Karin Sventeková
  Text zámeru
  26.05.2023