Preskočit na obsah

Skladová hala, k.ú. Voderady

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 8.10 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách c. 1 - 9 s výrobnou plochou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zmeny navrhovanej činnosti je vybudovanie novej skladovej haly na dokončovanie a skladovanie hotových výrobkov a zmena dispozície skladových plôch na skladovanie hotových výrobkov – polykarbonátových bazénov a obslužných komunikácií ako aj vjazdu pre nákladné vozidlá privážajúce a odvážajúce hotové výrobky.
 • Dotknutá obec: Voderady (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Navrhovateľ: REKU – Slovakia, spol. s r.o., Priemyselná 10, 917 01 Trnava
 • IČO Navrhovateľa: 31449387
 • Povoľujúci orgán: Obec Voderady
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  13.05.2022
  Text oznámenia o zmene
  13.05.2022

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien