Preskočit na obsah

Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO – zmena IV. etapy

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný s kapacitou
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie