Skládka TKO Zubrohlava južná kazeta

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpecný s kapacitou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Rozšírenie existujúcej skládky TKO ZUbrohlava o južnú kazetu o kapacite 34 860 m3
 • Dotknutá obec: Námestovo (okres: Námestovo)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Technické služby mesta Námestovo, Ul. Miestneho priemyslu 560, 029 01 Námestovo
 • IČO Navrhovateľa: 30222281
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovanej prevencie a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  30.08.2017
  Text oznámenia o zmene
  30.08.2017
  Prerušenie/zastavenie konania
  24.10.2017