Skládka odpadov Trstená - Jurčová

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.3 Skládky na zneýkodňovanie nie nebezpečného odpadu
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie skládky komunálneho odpadu pre región Trstenej a priľahlých obcí.
 • Dotknutá obec: Trstená (okres: Tvrdošín)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: MÚ Trstená
 • IČO Navrhovateľa: 00314897
 • Povoľujúci orgán: OU Tvrdošín
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.