Preskočit na obsah

Skládka odpadov TKO Brodzany, Určenie kapacity skládky odpadov

  • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný s kapacitou
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie