Preskočit na obsah

Skládka odpadov Rakovice, Úprava odpadov pred skládkovaním

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpecný s kapacitou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Úprava odpadov pred skládkovaním
 • Dotknutá obec: Rakovice (okres: Piešťany)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Kopaničiarska odpadová spoločnosť, Kostolné 390, 916 13 Kostolné
 • IČO Navrhovateľa: 34133861
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  07.01.2021
  Text oznámenia o zmene
  07.01.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  19.04.2021