Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Myslina – Lúčky – III. etapa, optimalizácia využitia kapacity skládky

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpecný s kapacitou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Optimalizácia využitia kapacity skládky.
 • Dotknutá obec: Myslina (okres: Humenné)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: REMKO Sirník, s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice
 • IČO Navrhovateľa: 36573345
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  17.04.2020
  17.04.2020
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  07.07.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  14.08.2020