Preskočit na obsah

Skládka odpadov na nebezpečný odpad v lokalite Zohor (Zmena č. 4)

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.2 Skládky odpadov na nebezpecný odpad
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie