Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o, - Rozšírenie – využitie materiálu MRV v pokryvnej rekultivačnej vrstve

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpecný s kapacitou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena technického riešenia stavebného objektu „SO-11 Uzavretie a rekultivácia skládky“, ktorá navrhuje zmenu materiálu v pokryvnej rekultivačnej vrstve oproti pôvodnému projektu.
 • Dotknutá obec: Košice - Šaca (okres: Košice II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 04454 Košice
 • IČO Navrhovateľa: 36199222
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia v Košiciach, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly , Rumanova 14, 040 53 Košice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  23.08.2018
  Text oznámenia o zmene
  23.08.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  25.10.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  29.01.2019