Skládka nie nebezpečných odpadov Čadca Podzávoz – zmena 3. kazety. Úprava 3. kazety skládky odpadov v zmysle § 114c zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení zmien a doplnkov

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpecný s kapacitou
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie