Sklad starých vozidiel Považská Bystrica

 • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.8 Skladovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zber druhotnýchn surovín
 • Dotknutá obec: Považská Bystrica (okres: Považská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad ŽP Považská Bystrica
 • Navrhovateľ: ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, 03601Martin
 • IČO Navrhovateľa: 36421120
 • Povoľujúci orgán: Mestský úrad Považská Bystrica
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.